Disclaimer

In nagenoeg alle gevallen levert onze test een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er is echter altijd een kleine kans op een zogenaamd vals-positieve (u bent niet besmet, maar de test indiceert uit dat u wel besmet bent) of vals-negatieve (u bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) uitslag. Daarnaast bestaat een eveneens kleine kans dat het bij u afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent (oraal) gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). In dat soort gevallen bieden wij zo snel mogelijk een nieuwe test aan om te proberen u alsnog tijdig een uitslag te kunnen geven. Of dit lukt hangt onder meer af van het beroep op de test-capaciteit door jouw collega’s.

Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kunt u dan ook geen rechten ontlenen en wij zijn niet gehouden om informatie/bewijs aan te leveren over het niet (tijdig) kunnen aanleveren van een testresultaat.